شهرک صنعتی شیراز، میدان دوم، شهرک فناوری، طبقه 3، واحد 306